รู้ใช่ไหม ทุกเพศ ทุกวัย ใครๆ ก็เครียดได้

รู้ใช่ไหม ทุกเพศ ทุกวัย ใครๆ ก็เครียดได้ ความเครียด คือ ภาวะทางร่างกายและจิตใจ ที่แสดงอาการต่าง ๆ ตอบสนองต่อสถานการณ์


ความเปลี่ยนแปลง ความต้องการ หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จนทำให้เกิดความไม่สบายใจ โดยความเครียดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอกับคนทุกเพศ ทุกวัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด หรือการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ดีและในแง่ลบ เป็นเหตุการณ์ที่อาจพบเจอในชีวิตทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่ทำงาน โดยที่ความเครียดอาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น ๆหรือในระยะยาว เช่น การดูหนังที่น่ากลัวหรือตื่นเต้นระทึกขวัญ การแข่งขัน การชนะรางวัล การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
การเริ่มงานใหม่ การแต่งงาน ความผิดหวังเสียใจ การหย่าร้าง การเจ็บป่วยด้วยโรคและอาการต่าง ๆ หรือการประสบอุบัติเหตุ

 

ความเครียดในวัยต่างๆ

ความเครียดในวัยเด็ก อาจเกิดจากการไม่ได้รับการตามใจการขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว
ความเครียดในวัยรุ่น อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ การต้องการอิสระและเป็นตัวของตัวเอง
ความเครียดในวัยผู้ใหญ่ เกิดขึ้นจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน การสร้างฐานะครอบครัว

ความเครียดในวัยผู้สูงอายุ มักเกิดความเครียดจากการเสื่อมถอยของร่างกาย การสูญเสีย ฯลฯ

ลองดูว่าคุณเข้าข่ายกำลังเครียดอยู่หรือเปล่า ซึ่งอาการที่เกิดจากความเครียด แบ่งออกเป็น 4 ด้าน

  1. ด้านร่างกาย เช่น คุณมีอาการหายใจเร็ว ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วขึ้น
  2. ด้านจิตใจและอารมณ์ รู้สึกวิตกกังวล ซึมเศร้า กดดัน โกรธ มีความคิดด้านลบ เหนื่อยง่าย ท้อแท้ ไม่มีสมาธิ
  3. ด้านพฤติกรรม เช่น นอนไม่หลับ หรือนอนมากเกินไป และอาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา
  4. ด้านสังคม อาจแสดงออกด้วยการเบื่องาน ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ไม่อยากเข้าสังคม เป็นต้น

ระดับของความเครียดแบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้

  1. ความเครียดระดับต่ำ (Mild Stress) เป็นความเครียดที่ไม่คุกคามต่อการดำเนินชีวิตอาจมีความรู้สึกเพียงแค่เบื่อหน่าย ขาดแรงกระตุ้น และมีพฤติกรรมที่เชื่องช้าลง
  2. ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดในระดับปกติที่ไม่ก่ออันตราย และไม่แสดงออกถึงความเครียดที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวกลับสู่ภาวะปกติได้เองจากการได้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ ซึ่งช่วยคลายเครียดได้
  3. ความเครียดระดับสูง (High Stress) เป็นความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงหากปรับตัวไม่ได้จะกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ควรหาใครสักคนคอยอยู่เป็นเพื่อนรับฟังปัญหา และระบายความรู้สึก เพราะความเครียดระดับนี้อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติตามมาทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย หงุดหงิด พฤติกรรมการนอนและการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป
  4. ความเครียดระดับรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับสูงและเรื้อรังต่อเนื่อง จนทำให้มีความ
    ล้มเหลวในการปรับตัว และก่อให้เกิดความผิดปกติและเกิดโรคต่างๆ ที่รุนแรงขึ้นมากได้ เช่น อารมณ์แปรปรวน มีอาการทางจิต มีความบกพร่องในการดำเนินชีวิตประจำวัน ควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์

จะสังเกตได้ว่าความเครียด ได้ติดตัวเราตังแต่วัยเด็กจนเข้าสู่วัยชรา แม้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดเหมือนอาการเจ็บป่วย แต่การรู้จักจัดการบริหารความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จะทำให้สามารถเรียนรู้ทักษะที่จะอยู่และรับมือ
กับความเครียดได้ในโอกาสต่อ ๆ ไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขในการดำเนินชีวิต


หน้าแรก

3 แปลนฮิตแบบบ้านเล็ก ๆ น่าอยู่

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *